Υπηρεσίες Υποστήριξης

Σε αυτή την ενότητα περιέχεται μια σειρά υπηρεσιών για συμβουλευτική, ψυχολογική και πρακτική στήριξη θυμάτων ρητορικής βίας, καθώς επίσης για στήριξη όσο αφορά την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας για ρητορική μίσους.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για συμβουλευτική, ψυχολογική και πρακτική στήριξη θυμάτων ρητορικής βίας:

  • 1410 Γραμμή Επικοινωνίας Στήριξης και Συμβουλευτικής του Οργανισμού Νεολαίας
  • 1440 Γραμμή για την Βία του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετωπιση της Βίας στην Οικογένεια.
  • 1456 Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή του Κέντρου Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «Περσέας»
  • 1469 Παγκύπρια Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης
  • 70000 116 Γραμμή Βοήθειας του Εθνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στην Κύπρο
  • 116 111 Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων

Για αναζήτηση επαγγελματία ψυχολόγου:

Για στήριξη όσο αφορά την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας για ρητορική μίσους: