Η Πλατφόρμα

H διαδικτυακή πλατφόρμα “Πες Όχι στη Ρητορική Μίσους” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: “Πες Όχι στη Ρητορική Μίσους – Ενδυναμώνοντας τη Νεολαία.”

Η Πλατφόρμα

hate-keyboard

Η Πλατφόρμα

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη ρητορική μίσους και χρήσιμες πηγές όπως η εθνική νομοθεσία, εκθέσεις και έγγραφα που δημιουργήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για το θέμα αυτό. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες τόσος για τους νέους, όσο και για τους γονείς ή κηδεμόνες τους, για όσους εργάζονται με τους νέους καθώς και για άλλα άτομα ή ομάδες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τη ρητορική μίσους. Επιπλέον, η πλατφόρμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της τυπικής μάθησης και εκπαιδευτές της μη-τυπικής μάθησης για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.

Η πλατφόρμα διαθέτει ένα διαδικτυακό σύστημα συνομιλίας που παρέχει πληροφόρηση σε θύματα ρητορικής μίσους αλλά και πληροφόρηση σε γονείς, κηδεμόνες και φίλους θυμάτων. To σύστημα συνομιλίας είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και στα αγγλικά για τους χρήστες διαδικτύου που ζουν στην Κύπρο. Οι ώρες λειτουργίας του συστήματος συνομιλίας είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή, 18.00 – 21.00. Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία για τη ρητορική μίσους μπορείτε να την υποβάλετε στην ομάδα μας μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@notohatespeech.com και θα απαντήσουμε εντός 24 ωρών

Ο οργανισμός AEQUITAS θα ήθελε να ευχαριστήσει τους είκοσι νέους για τις ιδέες τους, το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Η συμβολής τους ήταν πολύτιμη για τη δημιουργία ενός εργαλείου που είναι φιλικό προς τους νέους.