Εκπαιδευτικά Εργαλεία – H Πλατφόρμα “Πες Όχι στη Ρητορική Μίσους”

Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Εκπαιδευτικά Εργαλεία, Σε αυτή η ενότητα περιέχει μια σειρά εκπαιδευτικών εγχειριδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νέους για σκοπούς αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Αυτά τα εργαλεία επίσης, στοχεύουν στην καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια κουλτούρα στην οποία η ρητορική μίσους δεν υπάρχει.

Εκπαιδευτικά Εργαλεία

To εγχειρίδιο: “ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ” σχεδιάστηκε στα πλαίσια της εκστρατεία της νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης ‘No Hate Speech Movement,’ η οποία έχει ως στόχο την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Το εγχειρίδιο είναι χρήσιμο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές τυπικής και μη-τυπικής μάθησης που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Το εγχειρίδιο αυτό σχεδιάστηκε με στόχο την ενασχόληση με νέους ηλικίας 13 έως 18 ετών, αλλά οι δραστηριότητές του μπορούν να προσαρμοστούν και σε άλλες ηλικίες και σε άλλα προφίλ εκπαιδευόμενων. Οι δραστηριότητες του εγχειριδίου προωθούν την ανάπτυξη γνώσεων, δραστηριοτήτων και στάσεων, αναγκαίες για την δημιουργία μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Το εγχειρίδιο καλύπτει μία σωρεία θεμάτων που έχουν σχέση με την ρητορική του μίσους ˑσυγκεκριμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία της έκφρασης, η δημοκρατία και συμμετοχή, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις, ο διαδικτυακός γραμματισμός, οι στρατηγικές εκστρατείες, ο κυβερνοεκφοβισμός, η ιδιωτική ζωή και η ασφάλεια.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

Το εγχειρίδιο: “COMPASS” εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2002 στα πλαίσια του Προγράμματος Νεολαίας για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. H έκδοση του 2012 η οποία δεν είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά περιέχει δραστηριότητες που καλύπτουν θέματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτότητα και η συμμετοχή, οι διακρίσεις και η μισαλλοδοξία, η παγκοσμιοποίηση και η τρομοκρατία. Για την αγγλική έκδοση του 2012 πατήστε εδώ. Η ελληνική έκδοση η οποία είναι του 2010 καλύπτει θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι διακρίσεις και η ξενοφοβία, η ιδιότητα του πολίτη, η δημοκρατία και η παγκοσμιοποίηση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

Το εγχειρίδιο: ‘Όλοι Διαφορετικοί, Όλοι Ίσοι’ δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εκστρατείας ‘Όλοι Διαφορετικοί, Όλοι Ίσοι.’ Το εγχειρίδιο έχει ως στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας μέσα από δραστηριότητες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Προσφέρει πρακτικό και θεωρητικό υλικό για εκπαιδευτές που δουλεύουν με νέους, περιλαμβανομένου και δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με νέους. To εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

To εγχειρίδιο: “COMPANION” δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εκστρατείας ‘Όλοι Διαφορετικοί, Όλοι Ίσοι.’ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δραστηριότητες που βασίζονται στις αρχές εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και καλύπτει θέματα όπως είναι οι διακρίσεις, η πολιτότητα, η δημοκρατία, τα ΜΜΕ και η τρομοκρατία.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

Το εγχειρίδιο: “COMPASITO” είναι εμπνευσμένο από το COMPASS, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο στα ανθρώπινα δικαιώματα με τους νέους, το οποίο αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2002. Το COMPASITO χτίζει πάνω στη φιλοσοφία και στις διάφορες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του COMPASS. Όπως και το COMPASS χρησιμοποιεί μια μη τυπική εκπαιδευτική μεθοδολογία. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με τα παιδιά και περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν θέματα όπως είναι η πολιτότητα, η συμμετοχή, η δημοκρατία, οι διακρίσεις, η ισότητα φύλων, η ειρήνη και η ανθρώπινη ασφάλεια.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

To εγχειρίδιο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες περιέχει δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν με παιδιά της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και με ομάδες νέων και παιδιών στα πλαίσια εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το εγχειρίδιο καλύπτει θέματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αξίες όπως είναι η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η αξιοπρέπεια, οι διακρίσεις και τα στερεότυπα, η διαπολιτισμικότητα και τα δικαιώματα προσφύγων, μεταναστών και αιτητών ασύλου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με νέους και καλύπτουν διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη ρητορική μίσους, όπως ην επικοινωνία, πολιτισμικές αλλαγές, δημοκρατία, παγκοσμιοποίηση και θρησκεία.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δραστηριότητες για τη διαπολιτισμική μάθηση, την αποδοχή και τη διαχείριση της διαφορετικότητας. Απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF